Monthly Archives: August 2009

Møteteknikk

I påsken 2011 kommer det til å arrangeres en større nordisk ungdomskonferanse, og jeg har sagt meg villig til å organisere den. I prosessen med å forberede meg faglig, kom jeg over en liten bok, som jeg leste ferdig i går. Den tar for seg ulike sider ved det å holde et møte. Her er et sammendrag: Continue reading

Advertisements

Introdager

Undervisningen har ikke startet ennå, men vi har vært gjennom et par infomøter.

I dag ble vi fortalt at vi skal besøke større bedrifter som NSB, StatoilHydro o.s.v. mot at vi holder foredrag for dem om den nyeste forskningen innen AoOP (arbeids- og organisasjonspsykologi)! Det blir tøft. I  september skal Bjørklund ha et intensivkurs i intervjuteknikken P.E.A.C.E., som politiet i flere land bruker. Han nevnte at vi kommer til å få bruk for det når vi intervjuer toppledere. Vi vil bli videofilmet under intervju med klassekamerater, og så evaluert.

Studiet begynte med infomøte på torsdag. Vi er en klasse på ca. 20 stk. Flere interessante mennesker her. Blir gøy å jobbe i en klasse igjen.