Monthly Archives: November 2009

Komahistorie er svindel og sprøyt

Dette er riktignok ikke en direkte relevant ift. mine masterstudier, men det er relevant ift. forskningsmetode og etikk. Bakgrunnen er at noen oppdaget at en komapasient visstnok har vært ved bevissthet i 23 år, men vært stengt inne i seg selv. Saken ble dekket i medier i mange land (i Norge gikk i hvert fall TV2Dagbladet, VG og Aftenposten rett på (Aftenposten ser ut til å ha fjernet artikkelen i etterkant)) . Selv, ble jeg veldig fascinert, helt til jeg så videoen.

Alle de norske mediene skriver at “Rom Houben sier” det ene og det andre. Faktum er at han ikke sier noe som helst. Han kommuniserer gjennom et tastatur. Og hvordan? Med egne hender? Neeeida, han får hjelp! Av en medhjelper som holder armen hans og fører hånden til de ulike bokstavene. Og medhjelperen? Hun ser tilfeldigvis også på skjermen. Alle psykologistudenter i Norge lærer om dette på førsteåret.

Fenomenet kalles “Facilitated Communication” og er erklært som svindel av de seriøse interesseorganisasjonene til komapasienter, autister og andre som har kommunikasjonsvansker. Ikke nok med at noen her kommer til å tjene fett på boken som Rom skal skrive, men nå begynner folk å rope at helsepersonellet bør bli saksøkt fordi de stilte riktig diagnose.

For en mer følelsesladet argumentasjon, se her.
De som er interessert i fenomenet, kan lese om Den kloke hesten Hans, som kunne regne.

Advertisements

3 teknikker for å lage bedre titler

Min yndlingsbygning i Asker er Kulturhuset hvor biblioteket ligger. Fredag, var jeg innom og fant en bok om markedsføring som jeg har hatt lyst til å lese i siden i sommer. Bladde litt, og fant et veldig interessant underkapittel.

Disse triksene kommer jeg nok til å benytte meg litt av i fremtiden, selv om jeg også har noen andre på lager.

Eksemplene er egne, men poengene er hentet fra boken (som jeg ikke lærte navnet på).

Slik lager du bedre titler:

  • Begynn med “Slik”. “Slik tjener du penger mens du venter i rushtrafikken”
  • Ha et tall. “Ti måter å fikse gratis internett på hytta”
  • Ha ordet “disse” eller “denne”. “Kjenner du igjen DENNE mannen?”

Felles for alle er at de skaper nysgjerrighet. De lover noe interessant, men avslører ikke helt hva. Det første eksemplet appellerer til egoet og havelysten vår. Den andre appellerer til min kreativitet. Den tredje er en form for nysgjerrighet jeg har til uviktige ting (de kan jo også være interessante).

Hva Homer Simpson kan lære oss om situasjonsbevissthet

Teorien

Situasjonsbevissthet er en forståelse av hva som foregår rundt deg som er av betydning for det du jobber med. Eller for å bruke en litt mindre vitenskapelig, men mer beskrivende definisjon: Situasjonsbevissthet er det Homer Simpson normalt ikke har når han sitter i kontrollrommet på Mr. Burns atomkraftverk.

Den mest beskrevne situasjonsbevissthetsmodellen som jeg har kommet over til nå er Endsley sin, fra 1995. Den sier at situasjonsbevissthet består av tre nivåer:

  1. Persipere (oppdage, sanse) ting som er av betydning for oppdraget
  2. Slå sammen alle disse inntrykkene til en forståelse av hva dette betyr for oppdraget
  3. Forutse hva som kommer til å skje videre (basert på 1. og 2.)

Hvordan kan dette redde liv? Erfarne fagfolk kan nok svare bedre på dette, men jeg ser for meg at dette kan ha innvirkning på hvordan man utformer et kontrollrom i f.eks. et kjernekraftverk.

Manglende situasjonsbevissthet

Nivå 1-feil: Homer persiperer ikke advarselen om "Imminent meltdown"

Hva kan vi lære av Homer Simpson?

Sett at det dukker opp et stort problem (temperaturen øker på et sted som burde være kjølig). For at operatøren skal kunne forhindre nedsmelting (typisk feil med atomkraftverk i tegnefilmer), må han først oppdage at noe er galt. I det første bildet, har Homer ennå ikke kommet til nivå 1.

Situasjonsbevissthet kombinert med hjelpeløshet

Nivå 2-feil: Homer har oppdaget en feil, men aner ikke hva han skal gjøre

Når operatøren har persipert en feil ved noe som er av betydning for oppdraget (se bilde nr. 2), har man nådd nivå 1. Ideelt, skal man reagere med fatning. Man prøver å forstå situasjonen (nivå 2) og gjøre noe konstruktivt med problemet. For med vilje å kunne gjøre noe konstruktivt, må man ane hva som skjer (i fremtiden) hvis man velger det ene eller det andre.

Kjapp vurdering av Endsleys teori

Utfra hva jeg har lest så langt, så må nivå 1 være oppnådd før nivå 2, og disse to nivåene er nødvendig for nivå 3. Men jeg tror at d

et skal kunne gå an å “skippe” nivå 2. I bilde nr. 2 har Homer oppdaget en feil. Han aner ikke hva det betyr, men det kan godt hende han velger å stikke av fordi han vet at anlegget kommer til å gå i lufta.

Til Endsleys forsvar, kan det sies at dette ikke er en detaljert forutseelse. For å kunne forutse en sekvens av hendelser må man ha en forståelse av hvordan hendelser henger sammen.