Monthly Archives: January 2010

Prosjektforum: Oppdrag for UiO

Nå er prosjektforum i gang. Det er arbeid tilsvarende 2/3 av et semester på masternivå, og gir en praktisk fordypning i prosjektarbeid, ledelse og team. Erfaringen fås gjennom arbeid for eksterne oppdragsgivere. Min gruppes oppdragsgiver er Jubileumskomiteen for Universitetet i Oslo (de som organiserer 200-årsjubileet i 2011). Mandatet er ennå usikkert, men vi skal jobbe med omdømmet til UiO. Vi har derfor tatt det treffende navnet “Ethos” fra gresk/romersk retorikk.

Advertisements

Case: Forsvarsdepartementet

Semesteret startet med et besøk til Forsvarsdepartementet (FD). Fridthjof Søgaard, ekspedisjonssjef for Avdeling for økonomi og styring har snakket sammen med vår professor, Sabine Raeder om å lage et case til oss.

Oppdraget er å finne ut hvordan FD kan rekruttere flere personer med master i business og management.

Klassen skal møtes  i morgen for å legge en slagplan for hele perioden. Blir spennende å se hvilke oppgaver vi får. Det er allerede snakk om intervjuer av de ansatte.

De har bedt om både seriøse og ukonvensjonelle løsninger. Det finnes en kjapp måte å løse problemet på, nemlig å ansette hele arb-org-klassen. Da får de akkurat den kompetansen de vil ha (men det får de da også nå, gratis, i et halvt år fremover).

Litt off-topic: Flere av oss ble begeistret over de kule Star Trek-dørene (dusj-kabinett) som åpnes med en RFID-brikke og pinkode. Dessverre, ble vi tatt inn en kjedelig og normal sidedør :P

Oppsummering av semesterets læring

Det første semestret av mastergraden er avsluttet, og det er på tide å gå gjennom hva jeg har lært. Læringen har ofte vært så rask at jeg kunne se store forandringer i løpet av dagen. Kort oppsummert, har dette vært en god forberedelse for resten av studiet. Og så er jeg glad jeg havnet i en så god klasse.

Dette semesteret har forberedt veien videre, ved at Sabine har lært oss å forstå vitenskapelige artikler, Roald har lært oss å gjennomføre intervjuer, Cato har vist oss hva vi kan jobbe med når vi blir ferdig, og Thomas har vist oss hvordan et forskningsprosjekt kan legges opp og gjennomføres.

PSY4401: Research Approaches
–    Lært å lese vitenskapelige artikler
–    Forskjellige typer rettferdighet, og hvordan de påvirker andre variabler som resultater, stress og endringsvilje
–    Presentere artikler
–    Noe forskningsmetode

PSY4403: Intervjuteknikk
–    Trening i bruk av SWOT-paradigmet under intervjuet, og IGLO-modellen i analysen
–    Mye fokus på etikk
–    Blitt bevisst på småord og unøyaktigheter, samt forstyrrende kroppsspråk
–    Flinkere til å oppdage når det er lagt føringer for svarene

PSY4404: Human Factors
–    Omsette vitenskapelige artikler til forståelig materiale
–    Hvilke jobbmuligheter som finnes der ute
–    Situation Awareness (teoretisk essay skrevet i PSY4401)
–    Ulykkesmodeller (mye Hollnagel)
–    Vil skrive masteroppgaven min her

Forskningsprosjekt: D-Side
–    M-SWOT. Samle inn data og kode dem i en haug med ulike modeller, for så å se om vi finner systematiske variasjoner
–    Vi har vært med på å intervjue, transkribere og kode
–    Vi har ikke vært med på å utforme spørsmålene
–    Jeg har vært gruppeleder, og derfor vært nødt til å holde oversikt over alt som foregår. Slitsomt, men gøy og lærerikt

Oppsummering av semesterets læring

Det første semestret av mastergraden er avsluttet, og det er på tide å gå gjennom hva jeg har lært. Læringen har ofte vært så rask at jeg kunne se store forandringer i løpet av dagen. Kort oppsummert, har dette vært en god forberedelse for resten av studiet. Og så er jeg glad jeg havnet i en så god klasse.

Dette semesteret har forberedt veien videre, ved at Sabine har lært oss å forstå vitenskapelige artikler, Roald har lært oss å gjennomføre intervjuer, Cato har vist oss hva vi kan jobbe med når vi blir ferdig, og Thomas har vist oss hvordan et forskningsprosjekt kan legges opp og gjennomføres.

PSY4401: Research Approaches

Lært å lese vitenskapelige artikler

Forskjellige typer rettferdighet, og hvordan de påvirker andre variabler som resultater, stress og endringsvilje

Presentere artikler

Noe forskningsmetode

PSY4403: Intervjuteknikk

Trening i bruk av SWOT-paradigmet under intervjuet, og IGLO-modellen i analysen

Mye fokus på etikk

Blitt bevisst på småord og unøyaktigheter, samt forstyrrende kroppsspråk

Flinkere til å oppdage når det er lagt føringer for svarene

PSY4404: Human Factors

Omsette vitenskapelige artikler til forståelig materiale

Hvilke jobbmuligheter som finnes der ute

Situation Awareness (teoretisk essay skrevet i PSY4401)

Ulykkesmodeller (mye Hollnagel)

Vil skrive masteroppgaven min her

Forskningsprosjekt: D-Side

M-SWOT. Samle inn data og kode dem i en haug med ulike modeller, for så å se om vi finner systematiske variasjoner

Vi har vært med på å

o Intervjue

o Transkribere

o Kode

Vi har ikke vært med på å

o Utforme spørsmålene

Jeg har vært gruppeleder, og derfor vært nødt til å holde oversikt over alt som foregår. Slitsomt, men gøy og lærerikt