Oppsummering av semesterets læring

Det første semestret av mastergraden er avsluttet, og det er på tide å gå gjennom hva jeg har lært. Læringen har ofte vært så rask at jeg kunne se store forandringer i løpet av dagen. Kort oppsummert, har dette vært en god forberedelse for resten av studiet. Og så er jeg glad jeg havnet i en så god klasse.

Dette semesteret har forberedt veien videre, ved at Sabine har lært oss å forstå vitenskapelige artikler, Roald har lært oss å gjennomføre intervjuer, Cato har vist oss hva vi kan jobbe med når vi blir ferdig, og Thomas har vist oss hvordan et forskningsprosjekt kan legges opp og gjennomføres.

PSY4401: Research Approaches
–    Lært å lese vitenskapelige artikler
–    Forskjellige typer rettferdighet, og hvordan de påvirker andre variabler som resultater, stress og endringsvilje
–    Presentere artikler
–    Noe forskningsmetode

PSY4403: Intervjuteknikk
–    Trening i bruk av SWOT-paradigmet under intervjuet, og IGLO-modellen i analysen
–    Mye fokus på etikk
–    Blitt bevisst på småord og unøyaktigheter, samt forstyrrende kroppsspråk
–    Flinkere til å oppdage når det er lagt føringer for svarene

PSY4404: Human Factors
–    Omsette vitenskapelige artikler til forståelig materiale
–    Hvilke jobbmuligheter som finnes der ute
–    Situation Awareness (teoretisk essay skrevet i PSY4401)
–    Ulykkesmodeller (mye Hollnagel)
–    Vil skrive masteroppgaven min her

Forskningsprosjekt: D-Side
–    M-SWOT. Samle inn data og kode dem i en haug med ulike modeller, for så å se om vi finner systematiske variasjoner
–    Vi har vært med på å intervjue, transkribere og kode
–    Vi har ikke vært med på å utforme spørsmålene
–    Jeg har vært gruppeleder, og derfor vært nødt til å holde oversikt over alt som foregår. Slitsomt, men gøy og lærerikt

Oppsummering av semesterets læring

Det første semestret av mastergraden er avsluttet, og det er på tide å gå gjennom hva jeg har lært. Læringen har ofte vært så rask at jeg kunne se store forandringer i løpet av dagen. Kort oppsummert, har dette vært en god forberedelse for resten av studiet. Og så er jeg glad jeg havnet i en så god klasse.

Dette semesteret har forberedt veien videre, ved at Sabine har lært oss å forstå vitenskapelige artikler, Roald har lært oss å gjennomføre intervjuer, Cato har vist oss hva vi kan jobbe med når vi blir ferdig, og Thomas har vist oss hvordan et forskningsprosjekt kan legges opp og gjennomføres.

PSY4401: Research Approaches

Lært å lese vitenskapelige artikler

Forskjellige typer rettferdighet, og hvordan de påvirker andre variabler som resultater, stress og endringsvilje

Presentere artikler

Noe forskningsmetode

PSY4403: Intervjuteknikk

Trening i bruk av SWOT-paradigmet under intervjuet, og IGLO-modellen i analysen

Mye fokus på etikk

Blitt bevisst på småord og unøyaktigheter, samt forstyrrende kroppsspråk

Flinkere til å oppdage når det er lagt føringer for svarene

PSY4404: Human Factors

Omsette vitenskapelige artikler til forståelig materiale

Hvilke jobbmuligheter som finnes der ute

Situation Awareness (teoretisk essay skrevet i PSY4401)

Ulykkesmodeller (mye Hollnagel)

Vil skrive masteroppgaven min her

Forskningsprosjekt: D-Side

M-SWOT. Samle inn data og kode dem i en haug med ulike modeller, for så å se om vi finner systematiske variasjoner

Vi har vært med på å

o Intervjue

o Transkribere

o Kode

Vi har ikke vært med på å

o Utforme spørsmålene

Jeg har vært gruppeleder, og derfor vært nødt til å holde oversikt over alt som foregår. Slitsomt, men gøy og lærerikt

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s