Monthly Archives: February 2010

Foredrag for Borgen ungdomsskole

I 2008 fikk jeg i oppdrag å utvikle et psykologikurs for elever ved Østerås ungdomsskole som skulle på ”Polen-tur”. Sammen med foreldrene, laget jeg et opplegg som traff målgruppen veldig godt. Nå tilbyr jeg min gamle ungdomsskole kurset gratis.

Vi akademikere har et spesielt ansvar overfor samfunnet. Flere års kunnskap, samlet opp så å si gratis (på samfunnets regning), må komme samfunnet til gode. Én slik måte er gjennom jobben man forhåpentligvis får etter endt utdanning. Men mye av den kunnskapen vi får blir aldri brukt. Andre kan ha større bruk og interesse for den. Og man skal ikke vente til man er ferdig med utdanningen for å sette i gang.

Sammenlignet med andre psykologistudenter, er jeg ingen stor ekspert på sosialpsykologi. Men jeg har mye mer kunnskap enn f.eks. ungdomsskoleelever.

Dagens 9.-klassinger lærer om 2. verdenskrigs folkemord gjennom et historisk perspektiv: Hvem gjorde hva? Når? Hvordan gikk det? Men de skjønner ikke hvorfor slike grusomheter kunne skje. Hvordan skal historiefaget da kunne forhindre at slike ting skjer igjen?

Vaksinasjonseffekten kommer ikke av kunnskap, men av forståelse. Elevene må forstå hvordan vanlige mennesker var i stand til å begå grusomme overgrep. Først når de ser hvor forutsigbar en gruppe mennesker er, og når de selv har opplevd sosialpsykologiske gruppeprosesser, først da vil de være noenlunde vaksinert mot å gå i samme felle igjen.

I slutten av mars besøker jeg derfor min gamle ungdomsskole, Borgen. Det er en glede å kunne gi noe tilbake til skolen som til de grader støttet opp under mine akademiske ambisjoner. I løpet av tre dager, skal 125 elever gå gjennom mitt interaktive, underholdende og svært lærerike kurs. Det er basert på øvelser, demonstrasjoner, refleksjoner og videoklipp, vevd sammen med prat om teoriene bak det de opplever.

Aktive fredsreiser, som arrangerer ekskursjoner til konsentrasjonsleirene i Tyskland og Polen, har omtalt kurset i sin undervisningskoffert.

Advertisements

Til EFPSA-kongressen i Nederland

I april, drar jeg til Nederland for å delta på en psykologi-konferanse. PsiO, Psykologistudentenes interesseorganisasjon, utlyste i januar fire gratis reise+opphold på den årlige europeiske konferansen for psykologistudenter. Min søknad ble plukket ut, sammen med tre andre fra NTNU, UiB og UiT.

I år er temaet “Free your mind”, og konferansen holdes på slottet De Berckt i Nederland. Gleder meg veldig!

Forelesning for Politihøgskolen

Det dukket opp en ganske så interessant forespørsel i e-postkassen (norsk for inbox) min på mandag. Politihøgskolen ser etter psykologistudenter som kan undervise studentene deres i kvalitativ metode, med hovedvekt på intervju og utforming av intervjuguide. Dette er ifra slutten av mars til midten av april.

Det hadde vært kult å forelese for dem, men tidspunktene passer dårlig, og jeg har tre andre viktige foredrag i mars. Så jeg får gjøre et forsøk ved en senere anledning.

Gjest i Radio Nova

I dag var jeg live-gjest på radioprogrammet “Snakker ikke norsk” på Radio Nova, studentradioen i Oslo. Ukens program handlet om berømmelse, og jeg fortalte om forskning rundt bruken av Facebook i oppbyggingen av et image.

Dette var altså et resultat av bacheloroppgaven jeg skrev i sosialpsykologi. Selv om jeg ikke jobber direkte mot en karriere innen medieforskning og sosialpsykologi, har bacheloroppgaven banet vei for muligheter for å gjøre forskning tilgjengelig for allmennheten. Dette er svært viktig for akademikere. De som ser etter tema til semesteroppgaver, bacheloroppgaver, oblig’er o.l. gjør lurt i å skrive om noe som har allmenn interesse, og legge dette ut. Da dukker det ofte opp folk som er interessert.

I programmet, snakket jeg om hvordan bilder, pokes og superpokes har blitt brukt til selv-presentasjon, og var også innom hvordan sjenerte mennesker selv-presenterer mer på nett enn i ansikt-til-ansikt-situasjoner, sammenlignet med ikke-sjenerte.

Dette var min første planlagte opptreden på radio. Det føltes ganske bra. Null nerver. Det funket bra for meg å fokusere på at jeg kun samtalte med Nurula og Philip. Dessuten, prøvde jeg å forestille meg den iveren jeg følte da jeg skrev oppgaven, og det tror jeg hjalp mye på taleflyten min. Det var også spennende å se på hvordan radiovertene samarbeidet mellom innslagene om hvem som skulle si hva. Kort sagt, en kul opplevelse.

Programmet går i reprise mandag (i morgen) kl 12:00-13:00 på FM 99,3. Mitt bidrag kommer 19-20 minutter inn i programmet, og varer i ca. 9 minutter.

Med fjesbok ut i eteren

Har blitt invitert til Radio Nova førstkommende søndag for å delta i “Snakker ikke norsk”, et ukentlig 1-times program rettet mot internasjonale studenter. Jeg skal snakke om resultatene av min studie av Facebook (den “berømte” bacheloroppgaven, som kan lastes ned herfra).

Kan høres på FM 99,3 mellom 10.00 og 11.00, eller live på http://www.radionova.no

Første presentasjon av masteroppgaveveileder

I dag presenterte Sabine sine vilkår for å veilede masteroppgaver. Hvis det er en teoretisk oppgave og vi velger et av temaene hun har satt opp (organizational justice, psykologisk kontrakt o.s.v.) vil hun skaffe oss all relevant litteratur, lage forskningsdesignet med oss, gi oss mer enn de obligatoriske 35 timene med veiledning og ta oss med som medforfattere av artikler hun skriver på grunnlag av datamateriale vi samler inn. Sabine er en samvittighetsfull underviser som setter av tid til tilbakemeldinger på studenters arbeid.

Det er bare så synd at hun ikke har ekspertise innen human factors. Det er human factors jeg vil jobbe med i livet etter akademia, og jeg ønsker å skrive oppgaven i et praktisk rettet forskningsprosjekt. Får håpe de andre veilederne presenterer minst like attraktive vilkår. Foreløpig har ingen andre delt sine prosjekter for klassen.

Visualisering av informasjon

Oversiktlig fremstilling av informasjon blir viktigere jo mer du har å vise frem. Her er et 5-minutters foredrag av Matthias Shapiro som er verdt å se.

Kult tema for en praktisk orientert masteroppgave i Human Factors, egentlig.