Category Archives: Studier

Om det som skjer på universitetet

The End

Masteroppgaven er nå levert, og det nærmer seg slutten av lærebloggen for denne omgang. Kommer til å legge ut noen erfaringer etterhvert som jeg får tid. I dag begynte jeg i min nye jobb som sikkerhetsrådgiver for Jernbaneverket. Det er store mengder informasjon å sette seg inn i, og det er åpenbart at de forventer prestasjon ganske tidlig. Gleder meg til neste uke.

Advertisements

Masteroppgave og jobbtilbud

Nå har jeg sendt masteroppgaven i trykken. Det ble noen ganske slitsomme dager helt på tampen, men konsentrasjonen og disiplinen var på topp da det gjaldt som mest. Er egentlig ganske fornøyd med innsatsen min sånn sett.

I april var jeg på HFC. Der møtte jeg bl.a. noen fra Veritas som hadde jobbet med kartlegging av sikkerhetskultur i Jernbaneverket, og siden masteroppgaven min handler om sikkerhetskultur blant togledere, så var de interessert i at jeg presenterte masteroppgaven min for dem. Jeg fikk invitasjonen på fredag og presenterte på mandag. Så tok de meg inn til førstegangsintervju, og et par dager senere annengangsintervju.

Jeg søkte på tre jobber og fikk tilbud fra alle. Veritas, Scandpower og Jernbaneverket. Har sagt ja til Jernbaneverket, og begynner i jobben på fredag.

HFC-forum: jobbintervju og foredrag

Onsdag og torsdag deltok jeg på HFC-forum, et av de store samlingene for human factors-folk. Veldig interessante foredrag, men mer om det senere (kanskje, det er litt hektisk med skrivingen nå).

For nå kan jeg konstatere at jeg har blitt invitert til jobbintervju hos et av bedriftene. I tillegg har jeg takket ja til en invitasjon fra DNV om å holde foredrag om min forskning på sikkerhetsklima i jernbanen. Det blir på avdelingsmøtet til Transportavdelingen, nå på mandag. Gleder meg!

Ferdig med koding

DA! var jeg ferdig med kodingen. 1410 utsagn er kodet i 3 modeller. I forrige uke fikk jeg kontakt med Åsa Ek, som har utviklet en av sikkerhetskulturmodellene jeg bruker i masteroppgaven (hun presiserte at det ikke var en modell). Hun sendte meg mye nyttig informasjon som gjorde at jeg måtte revidere kodingsveiledningen min litt, og dermed gå gjennom all koding jeg hadde gjort i den modellen.

Nå er det endelig klart for statistisk analyse. Gleder meg!

Metodologiske kvaler II

For snart tre uker siden strevde jeg med å finne en god definisjon på hva som er et utsagn, slik at jeg får en god intrarater (eller riktigere, intrajudge) reliabilitet på utsagnsuttak. Men jeg har lenge hatt en mistanke om at selv ikke en god definisjon er nok.

Jeg kan godt øve meg slik at jeg trekker ut utsagn på samme måte hver gang. Det er noe som delvis kommer med trening. Problemet er interjudge-reliabilitet. Dersom en annen person skulle ta utgangspunkt i det samme datasettet som jeg har (intervjuene), ville vedkommende komme fram til andre konklusjoner hvis det er lav interjudge-reliabilitet på utsagnsuttak.

Man har et prinsipp i forskningen kalt replikabilitet, som betyr at en studie bør komme fram til samme resultater hvis den gjentas helt likt.

Nå har jeg rekruttert Lars-Martin fra “Lille-Arb.Org.” (2010/12-kullet). Han fulgte det jeg trodde var en god definisjon, og han fikk trening, men allikevel kom vi fram til 63,6 % enighet. En revisjon av definisjonene økte enigheten til 68,9 %. Med tanke på at jeg siktet på 90 % så er de resultatene jeg har fått ganske dårlige. Det sier noe om at utsagnsuttak kan være en svært subjektiv vurdering, og da må jo spørre seg om ikke forskning basert på utsagn fra intervjutranskripsjoner har dårlig validitet.

Studentrapport påvirker UiOs omdømmearbeid

I går og i dag har Psykologisk institutt installert flere 52″ informasjonsskjermer rundt om på bygget. Disse kommer til å vise hva som skjer på instituttet og ellers på universitetet. Slike skjermer var ett av tiltakene vi anbefalte i rapporten vår for Kommunikasjonsavdelingen ved UiO for å styrke UiOs omdømme blant nåværende studenter.

Ellers, har UiOs nettsider fått et sårt etterlengtet ansiktsløft. Ikke bare er det grafiske blitt mer tiltalende; nå publiseres aktuelle forskningsnyheter på forsiden (tiltak fra vår rapport). Arrangementer fra hele universitetet er oversiktlig presentert. Videre har det blitt gjort et bedre arbeid i å presentere yrkesmuligheter etter studiene (tiltak fra vår rapport) ved å intervjue tidligere studenter. Her er det fortsatt varierende kvalitet, men det er absolutt en god start. Nå fremstår UiO som et mye bedre universitet.

Selv om disse endringene ikke kan tilskrives vår rapport alene, er det lite tvil om at vi har bidratt til å ta omdømmearbeidet til UiO et steg videre.

Masteroppgaven

I tiden fram til mai 2011 blir læreloggen preget av masteroppgaven jeg skriver, og det er mest for min egen del.

Det har vært mange runder med veileder og vertsorganisasjon. Det er viktig at oppgaven har et godt teoretisk fundament som datainnsamlingen kan bygge på. De tidlige utkastene til problemstilling var gode ideer til rapportskriving, men hadde ikke nok vitenskapelig “drivkraft”.

Jeg satte meg mye inn i CRIOP (en metode for å sjekke om kontrollrom er bygget slik at de kan takle vanlige såvel som uvanlige situasjoner), men ettersom den ikke er tydelig basert på noen vitenskapelig modell var det vanskelig å finne måter å utvikle teori på. Fokuset for oppgaven nå er sikkerhetsklima.

På et tidspunkt meldte vertsorganisasjonen meg på HFC-forum i Stavanger 20.-21. oktober, et forum for folk som driver med human factors. De skaffet meg også taletid på slutten av dag 1, noe som jeg gledet meg til. Men de trakk den økonomiske støtten som skulle til for at jeg skulle dra, og sender én person istedenfor 3 som de hadde planlagt. Litt synd, men.

Et resultat av vertsorganisasjonens økonomiske prioriteringer ble at jeg måtte se etter andre informanter enn offshore kontrollromsarbeidere (som stort sett holder til i Rogaland). Jeg begynte å se på et par selskaper som kontrollerer transport (de bruker også kontrollrom). Vertsorganisasjonen var behjelpelige med å finne kontaktpersoner. I går fikk jeg et entusiastisk svar fra sikkerhetsdirektøren i den ene bedriften. Hun sa det var mulig å starte intervjuingen om en 2-3 uker, så vi får se hvor dette bærer hen.

Nåværende problemstilling er “Is the ‘Safety Climate Model’ suitable for the Norwegian Rail Traffic Control?”.