Tag Archives: case

Case: Forsvarsdepartementet

I går presenterte Marita og jeg et case for Forsvarsdepartementet (FD). FD har en avdeling for økonomi og styring som søker etter folk med MBA og master i økonomi. I omtrent tre måneder har arb.org.-klassen jobbet med å finne måter som FD kan rekruttere personer med slik bakgrunn. Dette har vært i Sabine Raeder sitt fag, Seleksjon og utvikling.

Oppgaven ble løst ved å analysere hvilket omdømme FD har i målgruppen, hva målgruppen synes er viktig når de velger arbeidsgiver, samt løsninger utviklet på bakgrunn av datainnsamling og med støtte i relevant teori.

Løsninger

Tilstede fra FD var Fridthjof Søgaard (direktør for avdelingen) og to av hans underdirektører, Morten Rognmo og Asle Soldal.

De fikk høre at de må kontakte masterstudenter såpass tidlig at studentene får jobbtilbud før vårsemesteret (det er da de beste businesstudentene får sitt første jobbtilbud). Masteroppgave og internships er gode måter å fange interesse på. Dessuten må FD begynne å delta på jobbmesser og henge opp jobbutlysninger på karrieresentrene.

Videre foreslo vi en rekrutteringsside etter modell fra Finansdepartementet. Denne hadde avdelingssjefen særlig sansen for. Ideen hadde blitt utviklet og skissert av Marita sin gruppe, med Fredrik, Anders og Martina.

Vi hadde også en skisse til reklamefilm (med svært livlige lyder) som fokuserer på det businesstudenter er interessert i, nemlig interessante arbeidsoppgaver, store budsjetter og muligheter for personlig utvikling (kilde: BI og, NHH). De ga inntrykk av at de syntes den var morsom.

Evaluering

Presentasjonen gikk bra, og vi fikk god tilbakemelding. Vanligvis pleier jeg å være litt urolig i kroppen før presentasjoner, men denne gangen hadde jeg ikke det minste spor av nervøsitet. Dette med stålkontroll over nervene før fremføring har jeg øvd meg på ved hvert foredrag jeg har holdt de siste årene, og denne gangen nådde jeg målet.

Et vesentlig bidrag til suksessen var at ca. 20 stykker hadde jobbet med hver sin del av denne presentasjonen. Og vi som presenterte på vegne av klassen visste at hvis det kom spørsmål om spesifikke detaljer ved løsningene, så ville den ansvarlige gruppen kunne utdype. Dessuten hadde vi øvd på presentasjonen 3 ganger i forveien, og fått godkjenning fra Sabine.

Advertisements

Case: Forsvarsdepartementet

Semesteret startet med et besøk til Forsvarsdepartementet (FD). Fridthjof Søgaard, ekspedisjonssjef for Avdeling for økonomi og styring har snakket sammen med vår professor, Sabine Raeder om å lage et case til oss.

Oppdraget er å finne ut hvordan FD kan rekruttere flere personer med master i business og management.

Klassen skal møtes  i morgen for å legge en slagplan for hele perioden. Blir spennende å se hvilke oppgaver vi får. Det er allerede snakk om intervjuer av de ansatte.

De har bedt om både seriøse og ukonvensjonelle løsninger. Det finnes en kjapp måte å løse problemet på, nemlig å ansette hele arb-org-klassen. Da får de akkurat den kompetansen de vil ha (men det får de da også nå, gratis, i et halvt år fremover).

Litt off-topic: Flere av oss ble begeistret over de kule Star Trek-dørene (dusj-kabinett) som åpnes med en RFID-brikke og pinkode. Dessverre, ble vi tatt inn en kjedelig og normal sidedør :P