Tag Archives: daft

Visjon: Se inn i fremtiden!

Første post i serien “Hva er visjoner?” begynner med en historie som gjør det lettere å forstå og huske hva en visjon er.

Når man setter visjoner for sin organisasjon, er det viktig at den er gjennomtenkt og kalkulert. Noe som virker drømmende fra en utenforstående, kan være et resultat av kald beregning fra de som er innforstått med organisasjonens fremtidsambisjoner. Denne lille fortellingen er hentet fra Daft sin bok “Leadership. Theory and Practice” (1999), som har et meget godt kapittel om visjon og strategi*:

In the waiting lounge of a fine lakeside restaurant a sign reads, “Where there is no hope in the future, there is no power in the present.” The owner explains its presence there by telling the story of how his small, picturesque village with its homes and businesses was sacrificed to make way for a flood-control project. After losing their fight to reverse the decision, most business leaders simply let their businesses decline and die. Soon, the only people who came to the village did so to eat at the cheery little diner, whose owner became the butt of jokes because he continued to work so hard. Everyone laughed when he chose to open a larger and fancier restaurant on the hill behind the village. Yet, when the flood-control project was finally completed, he had the only attractive restaurant on the edge of a beautiful, newly constructed lake that drew many  tourists. Anyone could have found out, as he did, where the edge of the lake would be, yet most of the business owners had no vision for the future. The restaurant owner had a vision and he took action on it.

Hopes and dreams for the future are what keep people moving forward. However, for leaders to make real difference, they have to link those dreams with strategic actions.

Moralen med denne historien er: følg med i trendene, beregn hvordan situasjonen kommer til å være, og bygg dine mål utifra det. Bygger du visjoner på bakgrunn av dagens begrensninger, har du trolig en dårligere visjon en du kunne ha hatt.

* Takk til Jukka Alava, professor ved Universitetet i Jyväskylä, som laget et fantastisk kompendium til oss om visjoner og ledelse.

Advertisements