Tag Archives: Hva er visjoner?

Hva kan UiO lære av King Kong?

Jeg synes apekatter er morsomme dyr. Iblant, har vi noe å lære av dem. Faktisk, har HR-sjefer og organisasjonsutviklere i store og viktige institusjoner over hele verden noe å lære av verdens mest kjente apekatt.

I min post 8. februar, nevnte jeg at en visjon må beskrive et spesifikt og ambisiøst mål. Et par luringer kalt Porras og Collins (organisasjonsutviklere) fant på et treffende uttrykk for hva en visjon skulle være: Big, Hairy, Audacious Goal.

Stor, hårete og vågal, som King Kong

Enkelt sagt, går det ut på å lage et stort og vågalt mål. Microsoft sin visjon for snart et par tiår siden er et godt eksempel: “A computer on every desk and in every home”. Ikke bare er det lett å forestille seg hvordan resultatet ser ut – på den tiden visjonen ble lansert, var PCer en luksus som ikke hadde noen kjent praktisk verdi for privatpersoner. Visjonen var vill! Den tok ikke hensyn til hva andre syntes om PCens potensiale.

Så, hva er likheten mellom King Kong og en god visjon?

  • Begge er bestemt når det gjelder hva de vil – King Kong vil ha jenta, og Microsoft vil gjøre folk avhengig av PCer.
  • Begge er kraftfulle: de går rett på, samme hva de støter på.
  • Begge bunner ut i handling: King Kong anser det som sin nye livsoppgave å passe på jenta, og Microsofts livsoppgave er å gjøre PCen til allemanseie.
  • Begge er store, hårete og vågale.

Flere likheter?

Advertisements

Lag en spesifikk visjon

Som jeg nevnte torsdag,  er det mange som ikke vet hva visjoner egentlig er. Ett av resultatene er at visjonene blir vage. De blir floskler.

Siden et av målene med visjoner er å skape fremdrift, må visjonen inneholde høye, konkrete mål. Jo mer konkret en visjon er, dess enklere er det å vite om det man gjør bidrar til fremgang.

Se på disse eksemplene fra et tenkt reklamefirma:

  • Ikke visjon: ”Å bli markedsledere innen reklame”
  • Visjon: ”Å skape reklame som er så fengende og smittsom at mannen i gata siterer fra den, nynner på den, tar opp uttrykkene i dagligtalen”

Begge eksemplene viser hvordan fremtiden skal se ut, men det er én vesentlig forskjell mellom disse to (bortsett fra lengden): Nummer to er lett å forestille seg. Det er ikke lett å se for sitt indre blikk hvordan en markedsleder ser ut, men det er lett å se for seg at potensielle kjøpere morer seg med å bruke setninger fra en reklame (”Må ha det. Bare må ha det”) eller nynner på en fengende sang (”Respekt for Grandiosa”-kampanjen).

Med andre ord: en visjon skal ikke bare sikte høyt, men også være såpass spesifikk at man lett kan forestille seg mulige resultater. Eller visualisere, om du vil.

Visjon: Se inn i fremtiden!

Første post i serien “Hva er visjoner?” begynner med en historie som gjør det lettere å forstå og huske hva en visjon er.

Når man setter visjoner for sin organisasjon, er det viktig at den er gjennomtenkt og kalkulert. Noe som virker drømmende fra en utenforstående, kan være et resultat av kald beregning fra de som er innforstått med organisasjonens fremtidsambisjoner. Denne lille fortellingen er hentet fra Daft sin bok “Leadership. Theory and Practice” (1999), som har et meget godt kapittel om visjon og strategi*:

In the waiting lounge of a fine lakeside restaurant a sign reads, “Where there is no hope in the future, there is no power in the present.” The owner explains its presence there by telling the story of how his small, picturesque village with its homes and businesses was sacrificed to make way for a flood-control project. After losing their fight to reverse the decision, most business leaders simply let their businesses decline and die. Soon, the only people who came to the village did so to eat at the cheery little diner, whose owner became the butt of jokes because he continued to work so hard. Everyone laughed when he chose to open a larger and fancier restaurant on the hill behind the village. Yet, when the flood-control project was finally completed, he had the only attractive restaurant on the edge of a beautiful, newly constructed lake that drew many  tourists. Anyone could have found out, as he did, where the edge of the lake would be, yet most of the business owners had no vision for the future. The restaurant owner had a vision and he took action on it.

Hopes and dreams for the future are what keep people moving forward. However, for leaders to make real difference, they have to link those dreams with strategic actions.

Moralen med denne historien er: følg med i trendene, beregn hvordan situasjonen kommer til å være, og bygg dine mål utifra det. Bygger du visjoner på bakgrunn av dagens begrensninger, har du trolig en dårligere visjon en du kunne ha hatt.

* Takk til Jukka Alava, professor ved Universitetet i Jyväskylä, som laget et fantastisk kompendium til oss om visjoner og ledelse.

Hva er visjoner?

Visjon, kjerneverdier, strategi o.s.v. er ord som ofte blir brukt om hverandre. De mister sin mening. Og spør du folk hvorfor organisasjonen deres har visjoner, svarer de med et forvirret ansikt. Uttrykk som visjon blir misbrukt, og jeg blir alltid oppgitt når folk snakker om visjoner uten å ane hva en visjon egentlig er. På grunn av feiloppfatningene, kommer jeg i tiden fremover til å skrive litt om visjoner i håp om at leserne skal kunne lage ekte visjoner og også bruke dem til å nå sine mål.

– *Gisp!* Kan man bruke visjoner?