Tag Archives: juss

Litt om forvaltningsloven

Nå har jeg skummet igjennom forvaltningsloven (FVL), og kan ikke se hvordan den er direkte relevant for studiet. FVL dekker 7 tema (“kapitler” på jusspråk): ugildhet (inhabilitet), regler om saksbehandling, saksforberedelse ved enkeltvedtak, om vedtak, klage og omgjøring, om forskrifter samt hva man gjør hvis retningslinjene ikke er fulgt.

Men en oversikt over FVL er nødvendig i en del offentlige jobber. I Plattform for ledelse i staten står det at “myndighetsutøvelse krever lovhjemmel… nøytralitet, likebehandling, rettferdighet, forutsigbarhet og kontradiksjon” (s. 6). Jeg mener det første (lovhjemmel) og det siste (kontradiksjon, dvs. muligheten til å klage er det mest relevante hvis vi får en lederjobb i staten.

Jeg ser nå at arbeidsmiljøloven har en mer umiddelbar betydning for studiet vårt. Så inntil videre vil jeg derfor fokusere på arbeidsmiljøloven.

FVL finner du her
Blogginnlegg som tar opp ugildhetsaspektet

Advertisements