Tag Archives: kurs

9 Terra ved Borgen er en eksemplarisk klasse

I dag hadde jeg det tredje og foreløpig siste folkemordkurset for elevene på Borgen skole. Dagens klasse (Terra) er den beste jeg har hatt. På øvelsene var de lette å få i gang, de var lekne og moret seg. De tok til seg beskjeder, var lydige, og stilte gode spørsmål. Flere elever kom med svært intelligente svar med tanke på hva slags utdanningsbakgrunn de har. Jeg tror det er flere svært intelligente ungdommer i den klassen.

Hadde på forhånd hørt at det kunne være utfordringer knyttet til uro, men dette var det ikke så mye av. Noe av det kan skyldes at jeg gikk tungt inn med autoritet i begynnelsen. Her har stemmevolum, pauser og fysisk bevegelse mye å si, pluss at man bør være tydelig på sine forventninger. Alle bordene var blitt skjøvet til side, så de satt ”åpent” uten noen pult å gjemme seg bak. Og man skal ikke se bort i fra at vi så begynnelsen på en liten pygmalioneffekt. Pygmalioneffekten sier at hvis man tror at elevene er smarte, vil de over tid faktisk bli smartere. En selvoppfyllende profeti, på en måte.

Tankelesingen er definitivt det store trumfkortet. Den fanger oppmerksomheten, den skaper begeistring og bygger forventninger. Dessuten er den lett å knytte til flere andre elementer av kurset, bl.a. husnummerkonflikten, konformitet og tv-evangelister (dette forklares nærmere på kurset). Nå har jeg også begynt å telle antall elever som åpent innrømmer at de har latt seg lure, før jeg avslører tankelesingstrikset. I går var det 15, i dag var det 14 av ca. 40 som trodde på dette.

I motsetning til de to andre klassene, fulgte absolutt alle med. Så denne klassen var eksemplarisk. Etterpå kom mange av elevene bort til meg og takket for kurset. Det setter jeg pris på. De siste 20 minuttene hang det elever utenfor vinduene og kikket inn, og det tar jeg også som et positivt tegn, spesielt siden dette er fredag før påskeferien.

Borgen overrasket meg med et gavekort til Norli og påskeegg med deilig påskesjokolade. Nå har jeg kurset 120+ elever ved Borgen, noe jeg har nytt hvert sekund av. Utfra alle kommentarene å dømme kommer jeg nok tilbake på besøk hos nye klasser snart.

Advertisements

Besøk hos 9 Luna på Borgen skole

I dag gjennomførte jeg folkemordskurset for en klasse på 40 elever på min gamle ungdomsskole. Det var hyggelig å møte gamle lærere, og ikke minst bli gjenkjent av dem.

Selve kurset gikk nærmest knirkefritt. Ungdommene var lydige, triksene virket. Det er litt vanskelig å holde kontroll på en så stor gruppe sammenlignet med den første klassen jeg hadde på Østerås, men jeg fikk god hjelp fra lærerne Ane og Espen.

Dette var den første gangen jeg holdt kurset for 9.-klassinger (tidligere har jeg holdt det for 10.-klassinger). Det virket som om de skjønte det meste jeg snakket om. Jeg var på forhånd bekymret for at jeg skulle snakke over hodene på dem, men de var glupe nok til å få med seg det viktigste.

Tankelesingsdemonstrasjonen viste seg å være effektiv igjen. Jeg later som om jeg leser meg frem til hvor deltakerne bor. Denne gangen dro jeg en ny variant hvor jeg kunne si bilmerket og registreringsnummeret til en av elevene. Begeistringen var stor da han fikk bekreftet nummeret i en sms fra faren i en av pausene.

Refleksjonsøvelsen på slutten var ganske interessant, og det at de må være stille under denne øvelsen åpner for litt mer individuell tenkning. Det kan de ha godt av. Dessverre fikk jeg ikke tid til å fotografere alle arkene som de hadde skrevet på. Det ble for lite tid til denne øvelsen. Den kunne godt ha vart opptil 10 minutter til. De hadde akkurat kommet i gang da jeg måtte runde av dagen. Jeg kan kanskje ta litt tid fra øvelsen med minimal gruppe-paradigmet. Det var vanskelig å få høy temperatur i denne øvelsen, og den ble (for min egen del) langtekkelig. Men jeg fikk frem poenget.

Massesuggesjonen var meget vellykket. En person fikk en fantastisk opplevelse, mens resten av gruppen opplevde en positiv form for massesuggesjon. Forhåpentligvis er en bivirkning at klassen får mer samhold, men dette er bare spekulasjoner.

Tiden jeg hadde fått var i 4.-6. time, og noen av dem var litt slitne mot slutten. Jeg må finne en måte å opprettholde interessen deres på. Dette var det første av tre besøk i denne omgang. Utfra lærerens kommentar, vil dette bli anbefalt for neste års 9.-klassinger. Tilfeldigvis møtte jeg flere av ungdommene på bussen. De hadde ikke akkurat kjedet seg.

Debrief

Fra intervjukurset med Roald Bjørklund, dag 3.

Dette er relevant for organisasjonspsykologi fordi det skjer ulykker på arbeidsplasser. Begrunnelsen er at det ikke alltid er noen god idé å ta inn utenforstående. Jeg synes dette er en svak begrunnelse. Men den intervjuformen vi lærer i dette kurset kan lett tilpasses debrief, og det er jeg fornøyd med.

3F-modellen innenfor psykologisk debrief vektlegger at man snakker om fakta, følelser og fremtiden. Fakta danner et objektivt referansepunkt. Det er viktig å få klarhet i hva som har skjedd. Følelser kan endre virkelighetsoppfatningen (som regel til det verre), med mindre man på forhånd har en god forankring i fakta. Derfor skal man snakke om følelser etter at man har snakket om fakta. Likevel skal man forutsette at alle følelser er normale følelser på unormale hendelser. Til sist snakker man om vedkommendes utsikter for fremtiden. Det skal underbygge mestringen ved å rette fokus på det viktigste.

Spilleregel: Snakk aldri om andres følelser, kun om egen opplevelse. Å snakke om andre blir i beste fall spekulasjon (unntak for fakta). Jeg regner med at dette er fordi fokus hjelper mestringen.

Grunnkurs i intervjuteknikk, dag 3

Viktige tema i dag: systematisk ettersamtale (3F-modellen), fagetikk, avhør, SWOT/IGLO, kroppsspråk og arbeidsmiljøloven. Mye tid gikk med til filming og gjennomgang av intervju, deriblant mitt intervju med Georg. Ett av de andre intervjuene var særlig interessant.