Tag Archives: prosjektforum

Studentrapport påvirker UiOs omdømmearbeid

I går og i dag har Psykologisk institutt installert flere 52″ informasjonsskjermer rundt om på bygget. Disse kommer til å vise hva som skjer på instituttet og ellers på universitetet. Slike skjermer var ett av tiltakene vi anbefalte i rapporten vår for Kommunikasjonsavdelingen ved UiO for å styrke UiOs omdømme blant nåværende studenter.

Ellers, har UiOs nettsider fått et sårt etterlengtet ansiktsløft. Ikke bare er det grafiske blitt mer tiltalende; nå publiseres aktuelle forskningsnyheter på forsiden (tiltak fra vår rapport). Arrangementer fra hele universitetet er oversiktlig presentert. Videre har det blitt gjort et bedre arbeid i å presentere yrkesmuligheter etter studiene (tiltak fra vår rapport) ved å intervjue tidligere studenter. Her er det fortsatt varierende kvalitet, men det er absolutt en god start. Nå fremstår UiO som et mye bedre universitet.

Selv om disse endringene ikke kan tilskrives vår rapport alene, er det lite tvil om at vi har bidratt til å ta omdømmearbeidet til UiO et steg videre.

Advertisements

Prosjektforum er over – Kommunikasjonsavdelingens reaksjon

Vi fikk “vel bestått” på eksamen i går. I morges besøkte vi Kommunikasjonsavdelingen (KA) ved Universitetet for å legge frem rapporten. Vi har jobbet med problemstillingen “Hva må til for å lykkes med omdømmebygging av UiO, rettet mot studenter og vgs-elever?

Smakebiter på våre funn:

  • Skolebesøksordningen er smart – den bør UiO fortsette med, og utvide til de andre fakultetene.
  • De kvantitative omdømmeundersøkelsene Opinion gjør for UiO er viktige, men utvalget er veldig skjevt og skaper et kunstig positivt bilde av UiOs omdømme hos den tiltenkte målgruppen.
  • Vgs-elever bedømmer læresteders omdømme etter hvor gode de tror “professorene” er.Forsiden av rapporten

Vi har 22 spenstige tiltak som retter seg mot disse funnene. De er pent og pyntelig listet opp i første kapittel av rapporten, som kan leses her (eller se et eksempel nederst).

Det var stor spenning knyttet til hvordan KA ville reagere på tittelen på vår rapport og presentasjon, “UiO: Best, men ingen vet det”. Men KA virket ikke så overrasket over at UiOs omdømme var dårligere enn Opinions kvantitative undersøkelser viser. Det skyldes til dels Burson-Marstellers slakt av UiO i 2008, men de så på næringslivet og politikere, mens vi har sett på en yngre aldersgruppe med et helt annet perspektiv.

Vi har nå blitt bedt om å legge frem rapporten for Studieavdelingen. De jobber mye opp mot videregående-elever. Vi kunne ikke få med rapporten i siste utgave av Universitas før sommeren, da KA ville høre innholdet først. Men Helge Kjøllesdal, vår kontaktperson i KA, skal ha tipset personalavisen Uniforum allerede.

Et av tiltakene går ut på å samle alle nyhetsstrømmene på de ulike instituttenes nettsider inn på en Facebook-side. Den utførlige begrunnelsen finner du i tiltak 21, side 52-53. Her er et forslag laget med bilderedigeringsprogram:

Tiltak 21: Facebookside som samler nyhetsstrømmene fra de ulike instituttene

Sosiale medier-rapport publisert på regjeringen.no

Prosjektforum nærmer seg slutten. Den gruppen som har utredet mulighetene for bruk av sosiale medier i departementene har allerede fått rapporten sin publisert på nettsidene til FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet). DIFI skal visst ha vært svært ivrige etter å få lese rapporten, og gruppen er invitert tilbake for å holde et seminar om sine funn for resten av avdelingen. Jeg er stolt på deres vegne. Gratulerer!

Hvordan klarte jeg å stappe inn så mye interessant i mars?

En svært begivenhetsrik mars er snart over, og det er på sin plass å oppsummere høydepunktene.

Måneden begynte med en svært underholdende disputas av Henning Bang. Kritikken gikk for det meste ut på forskningsmetode. Læring: det er svært mye innen metode som kan kritiseres, og man bør kunne sin metode godt.

Bare få dager senere, presenterte Marita og jeg et to måneder langt arbeid for Forsvarsdepartementet. Arbeidet var gjort av hele arborg-klassen, og gikk ut på å hjelpe FD med å rekruttere personer med økonomisk bakgrunn. Det var veldig gøy å holde dette foredraget, og vi hadde stålkontroll på det vi skulle si. 

I mellomtiden, hadde jeg blitt innkalt til intervju hos Scandpower. Kort tid etter fikk jeg en telefon om at de ville sende meg til hovedkontoret til Lloyd’s Register i London på sommerinternship. Masteroppgaven skrives for Scandpower, og de har et ønske om at jeg fortsetter å jobbe for dem etter endt utdanning. Mye av dette er human factors-relatert, og det synes jeg er fantastisk.

Etter human factors-kurset med Cato i høst, ble min eksamensgruppe invitert til Seniornett for å presentere resultatene av vår usability-evaluering av deres nettsider. Seniornett er en frivillig organisasjon som har som mål å gjøre flere seniorer i stand til å bruke ny teknologi. Presentasjonen og overleveringen av rapporten ble gjort 19. mars av Tina og meg. Siden vår første presentasjon, hadde Seniornett gjennomført flere av endringene vi hadde foreslått, noe vi gledet oss over.

Den neste uken, hadde jeg tre kurs for tilsammen 120 elever ved Borgen skole. Dette var en introduksjon til sosialpsykologi, med vekt på massemord og hvordan vanlige mennesker kan bli involvert. Elevene var veldig interesserte, og det var en glede å se dem følge med når jeg snakket om et fagfelt jeg bryr meg så mye om. Den siste klassen jeg hadde imponerte meg aller mest. Disse ungdommene kastet seg inn i øvelsene med en iver jeg ikke har sett ifm psykologi før. Borgen skole satte også pris på dette initiativet, da det skaper variasjon i undervisningen samtidig som de lærer noe nyttig.

I løpet av den samme uken, arrangerte vi tidenes første jobbmesse for Psykologisk institutt. Det ble en suksess. Vi fikk et anstendig antall bedrifter, og en stor og jevn tilstrømning av studenter gjennom hele dagen. I etterkant fikk arrangørene ros ikke bare for initiativet, men også for kvaliteten på resultatet.

I prosjektforum ligger vi i teten. Vi har gjennomført 28 intervjuer, og har tilbrakt de siste tre dagene på PSI for å analysere. Tilnærmingen har vært grounded theory, som kort sagt går ut på å ta alt det som er blitt sagt, dele det opp i små biter og sette sammen de bitene som hører sammen tematisk. Fra og med i kveld har vi tatt påskeferie. Neste uke blir det intervjuer i Lillehammer og Fredrikstad.

Men nå blir det en nattlig busstur til Sverige, hvor jeg så skal ta en ferje over til Danmark og delta på en nordisk bahá’í-ungdomskonferanse. Jeg arrangerer samme konferanse i Norge neste år, og siden de implementerer en ny modell for konferansene fra og med i år er det lurt å få med seg førstehånds erfaring til planleggingen vår.

Interessant fredag

Denne fredagen har vært ganske spennende. Det begynte med et foredrag hos Seniornett sammen med Tina, hvor vi la frem eksamensoppgaven vår fra Human Factors-kurset i desember. Den gikk ut på å gjøre en usability-evaluering av nettsiden. Da Seniornetts representant var til stede under eksamineringen ba hun oss om å presentere funnene våre for dem ved en senere anledning. Det gleder oss at Seniornett har gjort flere av de viktige endringene vi foreslo. Foredraget gikk veldig bra, og det var 6 medlemmer til stede.

Apropos usability, noterer jeg meg at Teologisk fakultet har fulgt Juridisk fakultet og kledd sine nettsider i et nytt design. Til sammenligning har jeg lagt inn et bufret skjermskudd (screenshot).

Den gamle nettsiden til Teologisk fakultet

Etter en tur på Prosjektforumkontoret med planlegging og diskusjon om etiske dilemmaer rundt barnearbeid, dro Atle og jeg videre til REC sitt hovedkontor på Sandvika for å intervjue konserndirektør Ole Enger, som også er medlem av styret til Universitetet i Oslo. Det var et meget interessant intervju. Av etiske hensyn kan jeg ikke identifisere hans meninger, men han har gitt oss viktig datamateriale som vi kan bruke videre.

På jobbfronten går det også i riktig retning. Rett før jeg kom hjem fikk jeg telefonisk vite at jeg får et tilbud i neste uke. Skriver nok mer om det når jeg ev. har skrevet under en kontrakt. Det er en herlig avslutning på en uke. Og nå er det helg, med bahá’í nyttår i morgen og stor fest på kulturhuset i Asker på søndag.

Universitas: UiO bruker studenter som konsulenter

Ukens utgave av Universitas er ute, og vi er med i den! Her presenteres Ethos som en innovativ fremgangsmåte for å få verdifulle innspill til hvordan Universitetet i Oslo kan forbedre omdømmet sitt.

Det som ikke kommer frem i artikkelen er et av de virkelig store konkurransefortrinnene vi har ift. konsulentselskapene, nemlig at vi jobber mye med å sikre og synliggjøre god forskningsmetode. Dessuten dokumenteres dette, og blir tilgjengeliggjort for oppdragsgiveren vår. Burson-Marsteller, f.eks., har etter det vi har fått vite kun levert en PowerPoint-presentasjon (en god sådan), uten noen rapport. I et akademisk miljø er man ekstra oppmerksom på etterprøvbarhet.

Ellers, har vi per i dag gjennomført 22 intervjuer. For å sikre oss et mer representativt datagrunnlag kommer noen av oss til å dra til Molde for å intervjue vgs-elever der (forutsatt at finansieringen ordnes, og vi får kontakt med en lokal skole).

Prosjektforum: I gang med intervjuer

Denne uken har vi gjennomført ca. 15 intervjuer. Noen internasjonale studenter, men flest videregående elever. Et problem når man intervjuer er at informantene ikke svarer utfyllende på spørsmålene man stiller. En interessant oppdagelse vi har gjort er at de fortsetter å gi verdifulle innspill til spørsmål nummer 1 når vi er på spørsmål nummer nr. x+1.

Så hvis vi spør “Hva er viktig for deg når du velger høyere utdanning?”, sier de f.eks. “interessante fag, gode lærere, fine bygninger”. Og når vi senere spør dem hvorfor de har valgt NTNU på førstevalget nevner de at NTNU er kjent for ingeniørutdanningen sin, at det vil bli lettere å få jobb o.s.v.

Det kan skyldes at de ikke kommer på alt på én gang. Det kan også skyldes at spørsmålet vårt ikke retter seg nok mot det vi ønsker å få svar på (validitet). Uansett hva grunnen er, hjelper det litt å komme tilbake til det første spørsmålet etter en stund.

Det overrasket oss også hvor reflekterte noen av de videregående elevene er. Og da vi var på Fagerborg i går, “sjokkerte” elevene oss ved å reise seg da vi kom inn i klassen med vår kontaktperson ved skolen. Trodde skolene hadde sluttet med det, men jeg forstår veldig godt hvorfor lærerne ønsker å beholde denne tradisjonen!

Neste uke setter vi i gang med intervjuer av nåværende studenter ved UiO for å finne ut hva de er stolt over, og hvordan dette kan kommuniseres ut til de store massene. Vi har en arbeidshypotese om at de 27 000 studentene vi har er en ubrukt ressurs når det kommer til omdømmebygging av UiO. Så får vi se hvor det fører hen.