Tag Archives: PSY4403

Oppsummering av semesterets læring

Det første semestret av mastergraden er avsluttet, og det er på tide å gå gjennom hva jeg har lært. Læringen har ofte vært så rask at jeg kunne se store forandringer i løpet av dagen. Kort oppsummert, har dette vært en god forberedelse for resten av studiet. Og så er jeg glad jeg havnet i en så god klasse.

Dette semesteret har forberedt veien videre, ved at Sabine har lært oss å forstå vitenskapelige artikler, Roald har lært oss å gjennomføre intervjuer, Cato har vist oss hva vi kan jobbe med når vi blir ferdig, og Thomas har vist oss hvordan et forskningsprosjekt kan legges opp og gjennomføres.

PSY4401: Research Approaches
–    Lært å lese vitenskapelige artikler
–    Forskjellige typer rettferdighet, og hvordan de påvirker andre variabler som resultater, stress og endringsvilje
–    Presentere artikler
–    Noe forskningsmetode

PSY4403: Intervjuteknikk
–    Trening i bruk av SWOT-paradigmet under intervjuet, og IGLO-modellen i analysen
–    Mye fokus på etikk
–    Blitt bevisst på småord og unøyaktigheter, samt forstyrrende kroppsspråk
–    Flinkere til å oppdage når det er lagt føringer for svarene

PSY4404: Human Factors
–    Omsette vitenskapelige artikler til forståelig materiale
–    Hvilke jobbmuligheter som finnes der ute
–    Situation Awareness (teoretisk essay skrevet i PSY4401)
–    Ulykkesmodeller (mye Hollnagel)
–    Vil skrive masteroppgaven min her

Forskningsprosjekt: D-Side
–    M-SWOT. Samle inn data og kode dem i en haug med ulike modeller, for så å se om vi finner systematiske variasjoner
–    Vi har vært med på å intervjue, transkribere og kode
–    Vi har ikke vært med på å utforme spørsmålene
–    Jeg har vært gruppeleder, og derfor vært nødt til å holde oversikt over alt som foregår. Slitsomt, men gøy og lærerikt

Oppsummering av semesterets læring

Det første semestret av mastergraden er avsluttet, og det er på tide å gå gjennom hva jeg har lært. Læringen har ofte vært så rask at jeg kunne se store forandringer i løpet av dagen. Kort oppsummert, har dette vært en god forberedelse for resten av studiet. Og så er jeg glad jeg havnet i en så god klasse.

Dette semesteret har forberedt veien videre, ved at Sabine har lært oss å forstå vitenskapelige artikler, Roald har lært oss å gjennomføre intervjuer, Cato har vist oss hva vi kan jobbe med når vi blir ferdig, og Thomas har vist oss hvordan et forskningsprosjekt kan legges opp og gjennomføres.

PSY4401: Research Approaches

Lært å lese vitenskapelige artikler

Forskjellige typer rettferdighet, og hvordan de påvirker andre variabler som resultater, stress og endringsvilje

Presentere artikler

Noe forskningsmetode

PSY4403: Intervjuteknikk

Trening i bruk av SWOT-paradigmet under intervjuet, og IGLO-modellen i analysen

Mye fokus på etikk

Blitt bevisst på småord og unøyaktigheter, samt forstyrrende kroppsspråk

Flinkere til å oppdage når det er lagt føringer for svarene

PSY4404: Human Factors

Omsette vitenskapelige artikler til forståelig materiale

Hvilke jobbmuligheter som finnes der ute

Situation Awareness (teoretisk essay skrevet i PSY4401)

Ulykkesmodeller (mye Hollnagel)

Vil skrive masteroppgaven min her

Forskningsprosjekt: D-Side

M-SWOT. Samle inn data og kode dem i en haug med ulike modeller, for så å se om vi finner systematiske variasjoner

Vi har vært med på å

o Intervjue

o Transkribere

o Kode

Vi har ikke vært med på å

o Utforme spørsmålene

Jeg har vært gruppeleder, og derfor vært nødt til å holde oversikt over alt som foregår. Slitsomt, men gøy og lærerikt

Advertisements

Evaluering av intervjuene

Dag 3 av intervjukurset bestod i langt større grad av filmede intervjuer. Oppgaven var å finne ut hvordan IO (intervjuobjektet, en klassekamerat) hadde det på masterstudiet. Spørsmålene ble utformet for å belyse kategoriene i SWOT-paradigmet. Selve intervjuet fulgte PEACE-modellen. Hvert intervju ble filmet og deretter evaluert foran resten av klassen. Continue reading

Debrief

Fra intervjukurset med Roald Bjørklund, dag 3.

Dette er relevant for organisasjonspsykologi fordi det skjer ulykker på arbeidsplasser. Begrunnelsen er at det ikke alltid er noen god idé å ta inn utenforstående. Jeg synes dette er en svak begrunnelse. Men den intervjuformen vi lærer i dette kurset kan lett tilpasses debrief, og det er jeg fornøyd med.

3F-modellen innenfor psykologisk debrief vektlegger at man snakker om fakta, følelser og fremtiden. Fakta danner et objektivt referansepunkt. Det er viktig å få klarhet i hva som har skjedd. Følelser kan endre virkelighetsoppfatningen (som regel til det verre), med mindre man på forhånd har en god forankring i fakta. Derfor skal man snakke om følelser etter at man har snakket om fakta. Likevel skal man forutsette at alle følelser er normale følelser på unormale hendelser. Til sist snakker man om vedkommendes utsikter for fremtiden. Det skal underbygge mestringen ved å rette fokus på det viktigste.

Spilleregel: Snakk aldri om andres følelser, kun om egen opplevelse. Å snakke om andre blir i beste fall spekulasjon (unntak for fakta). Jeg regner med at dette er fordi fokus hjelper mestringen.

Grunnkurs i intervjuteknikk, dag 3

Viktige tema i dag: systematisk ettersamtale (3F-modellen), fagetikk, avhør, SWOT/IGLO, kroppsspråk og arbeidsmiljøloven. Mye tid gikk med til filming og gjennomgang av intervju, deriblant mitt intervju med Georg. Ett av de andre intervjuene var særlig interessant.

Grunnkurs i intervjuteknikk, dag 2

Dagens hovedtema var SWOT og IGLO. Vi var noe inne på historien til arbeids- og organisasjonspsykologi, bl.a. i Norge. Noe snakk om arbeidsmiljøloven. Mye tid gikk til intervjutrening. Ble også intervjuet (og videofilmet). Det er en del talemåter jeg skal ta tak i.

SWOT er en analysemodell som fortjener å bli kalt et paradigme. To akser: vurdering (positiv, negativ) og tidsperspektiv (nå, fremtid). Det er verdt å merke at fortiden ikke er interessant i SWOT-paradigmet.

Kommer til å skrive om de viktigste temaene i separate innlegg.

Grunnkurs i intervjuteknikk, dag 1

Dette kurset med Roald Bjørklund er noe av det jeg har gledet meg mest til siden timeplanen ble satt opp. Det ble en lang dag, men mye interessant læring (og en haug med notater som jeg må systematisere på torsdag når første del av kurset er over).

Her kommer en kjapp oppsummering av dagens læring.

Continue reading