Tag Archives: PSY4404

Interessant fredag

Denne fredagen har vært ganske spennende. Det begynte med et foredrag hos Seniornett sammen med Tina, hvor vi la frem eksamensoppgaven vår fra Human Factors-kurset i desember. Den gikk ut på å gjøre en usability-evaluering av nettsiden. Da Seniornetts representant var til stede under eksamineringen ba hun oss om å presentere funnene våre for dem ved en senere anledning. Det gleder oss at Seniornett har gjort flere av de viktige endringene vi foreslo. Foredraget gikk veldig bra, og det var 6 medlemmer til stede.

Apropos usability, noterer jeg meg at Teologisk fakultet har fulgt Juridisk fakultet og kledd sine nettsider i et nytt design. Til sammenligning har jeg lagt inn et bufret skjermskudd (screenshot).

Den gamle nettsiden til Teologisk fakultet

Etter en tur på Prosjektforumkontoret med planlegging og diskusjon om etiske dilemmaer rundt barnearbeid, dro Atle og jeg videre til REC sitt hovedkontor på Sandvika for å intervjue konserndirektør Ole Enger, som også er medlem av styret til Universitetet i Oslo. Det var et meget interessant intervju. Av etiske hensyn kan jeg ikke identifisere hans meninger, men han har gitt oss viktig datamateriale som vi kan bruke videre.

På jobbfronten går det også i riktig retning. Rett før jeg kom hjem fikk jeg telefonisk vite at jeg får et tilbud i neste uke. Skriver nok mer om det når jeg ev. har skrevet under en kontrakt. Det er en herlig avslutning på en uke. Og nå er det helg, med bahá’í nyttår i morgen og stor fest på kulturhuset i Asker på søndag.

Advertisements

Oppsummering av semesterets læring

Det første semestret av mastergraden er avsluttet, og det er på tide å gå gjennom hva jeg har lært. Læringen har ofte vært så rask at jeg kunne se store forandringer i løpet av dagen. Kort oppsummert, har dette vært en god forberedelse for resten av studiet. Og så er jeg glad jeg havnet i en så god klasse.

Dette semesteret har forberedt veien videre, ved at Sabine har lært oss å forstå vitenskapelige artikler, Roald har lært oss å gjennomføre intervjuer, Cato har vist oss hva vi kan jobbe med når vi blir ferdig, og Thomas har vist oss hvordan et forskningsprosjekt kan legges opp og gjennomføres.

PSY4401: Research Approaches
–    Lært å lese vitenskapelige artikler
–    Forskjellige typer rettferdighet, og hvordan de påvirker andre variabler som resultater, stress og endringsvilje
–    Presentere artikler
–    Noe forskningsmetode

PSY4403: Intervjuteknikk
–    Trening i bruk av SWOT-paradigmet under intervjuet, og IGLO-modellen i analysen
–    Mye fokus på etikk
–    Blitt bevisst på småord og unøyaktigheter, samt forstyrrende kroppsspråk
–    Flinkere til å oppdage når det er lagt føringer for svarene

PSY4404: Human Factors
–    Omsette vitenskapelige artikler til forståelig materiale
–    Hvilke jobbmuligheter som finnes der ute
–    Situation Awareness (teoretisk essay skrevet i PSY4401)
–    Ulykkesmodeller (mye Hollnagel)
–    Vil skrive masteroppgaven min her

Forskningsprosjekt: D-Side
–    M-SWOT. Samle inn data og kode dem i en haug med ulike modeller, for så å se om vi finner systematiske variasjoner
–    Vi har vært med på å intervjue, transkribere og kode
–    Vi har ikke vært med på å utforme spørsmålene
–    Jeg har vært gruppeleder, og derfor vært nødt til å holde oversikt over alt som foregår. Slitsomt, men gøy og lærerikt

Oppsummering av semesterets læring

Det første semestret av mastergraden er avsluttet, og det er på tide å gå gjennom hva jeg har lært. Læringen har ofte vært så rask at jeg kunne se store forandringer i løpet av dagen. Kort oppsummert, har dette vært en god forberedelse for resten av studiet. Og så er jeg glad jeg havnet i en så god klasse.

Dette semesteret har forberedt veien videre, ved at Sabine har lært oss å forstå vitenskapelige artikler, Roald har lært oss å gjennomføre intervjuer, Cato har vist oss hva vi kan jobbe med når vi blir ferdig, og Thomas har vist oss hvordan et forskningsprosjekt kan legges opp og gjennomføres.

PSY4401: Research Approaches

Lært å lese vitenskapelige artikler

Forskjellige typer rettferdighet, og hvordan de påvirker andre variabler som resultater, stress og endringsvilje

Presentere artikler

Noe forskningsmetode

PSY4403: Intervjuteknikk

Trening i bruk av SWOT-paradigmet under intervjuet, og IGLO-modellen i analysen

Mye fokus på etikk

Blitt bevisst på småord og unøyaktigheter, samt forstyrrende kroppsspråk

Flinkere til å oppdage når det er lagt føringer for svarene

PSY4404: Human Factors

Omsette vitenskapelige artikler til forståelig materiale

Hvilke jobbmuligheter som finnes der ute

Situation Awareness (teoretisk essay skrevet i PSY4401)

Ulykkesmodeller (mye Hollnagel)

Vil skrive masteroppgaven min her

Forskningsprosjekt: D-Side

M-SWOT. Samle inn data og kode dem i en haug med ulike modeller, for så å se om vi finner systematiske variasjoner

Vi har vært med på å

o Intervjue

o Transkribere

o Kode

Vi har ikke vært med på å

o Utforme spørsmålene

Jeg har vært gruppeleder, og derfor vært nødt til å holde oversikt over alt som foregår. Slitsomt, men gøy og lærerikt

Besøk og foredrag hos NetLife

Mandag var det besøk hos NetLife Research. Tina og jeg presenterte Asbjørn Følstads artikkel om Work-Domain Experts as Usability Evaluators (2007). Det gikk bra; vi hadde jo øvd. Synve fra NetLife var også overrasket over hvor godt foredraget var, og flere i klassen mente at vi presenterte artikkelen på en veldig forståelig måte.

Det mest sentrale poenget i artikkelen er at personer med fagkunnskap (fra området som programvaren er utviklet for) er i stand til å gi tilbakemelding (på brukervennlighet) som virker inn på videreutviklingen av dataprogrammet i større grad enn det brukervennlighetseksperter klarer.

Vi fikk også prøvd oss på deres Eyetracker. Det er en nærmest usynlig infrarød sensor i PC-skjermen som måler hvor øynene dine ser. Oppgaven var å søke dagpenger på NAV. Mens en person var i testrommet, satt resten av klassen og fikk med seg hvor testpersonen så. Ser spesielt fancy ut når testpersonen leser. Ifølge Kjell-Morten fra NetLife finnes det også eyetrackere som kan plasseres på et bord, og som kan registrere øyebevegelsene til alle i rommet. Tviler litt på den der, men det bør vel bli teknologisk gjennomførbart om ikke så lenge.

Og NetLife vet hvordan de vinner studenthjerter. Velkomst med sjokolade (og frukt), og lunsjpizza fra Dolly. Namnam :P