Tag Archives: PSY4420

Middag med Sabine

To semestre med Sabine er over, og klassen tok henne med til Curry & Ketchup på Majorstuen for å feire i går. Hun har utmerket seg med sin vilje til å bruke tid på sine studenter og i sin streben etter å tilpasse undervisningen til de hun underviser til. Charlotte hadde på vegne av klassen kjøpt et fint smykke til henne.

Minner fra timene hennes:

 • En av de første gangene vi hadde henne, forklarte hun psykologisk kontrakt med et tenkt eksempel om at jeg kjøpte kaffe til henne med den forventningen å få en A. I pausen lekte noen medstudenter og jeg med tanken om å faktisk kjøpe en kaffe til henne for moro skyld, og da hun kom tilbake lå det en kopp cappucino på plassen hennes. Latteren satt ofte løst i timene. Hennes svar på dette kom et par uker senere, da hun importere sveitsisk Lindt-sjokolade til hele klassen. Det smakte godt!
 • I vinter hadde Silje, Kaja og jeg bakt boller og kaker og tatt med til hele klassen. Det hevet humøret betraktelig.
 • Epleplukking i PSI-hagen i en av pausene, da vi tok med så mye epler vi kunne bære inn til seminarrom 4 (iblant omtalt som Sabinerommet). Etter at åtte-ni av oss begynte å plukke epler, rant det ut med stundeter fra bygningen som også ville ha epler.
 • Georgs gruppepresentasjon på engelsk, med “it balls on it” (det baller på seg) er det ingen som glemmer.
 • Og en gang hørte jeg Sabine si til Martina, PhD-studenten fra Tsjekkia, om klassen vår: ”At least with this class teaching doesn’t get boring”.

Det er synd vi ikke har flere timer med henne.

Advertisements

Case: Forsvarsdepartementet

I går presenterte Marita og jeg et case for Forsvarsdepartementet (FD). FD har en avdeling for økonomi og styring som søker etter folk med MBA og master i økonomi. I omtrent tre måneder har arb.org.-klassen jobbet med å finne måter som FD kan rekruttere personer med slik bakgrunn. Dette har vært i Sabine Raeder sitt fag, Seleksjon og utvikling.

Oppgaven ble løst ved å analysere hvilket omdømme FD har i målgruppen, hva målgruppen synes er viktig når de velger arbeidsgiver, samt løsninger utviklet på bakgrunn av datainnsamling og med støtte i relevant teori.

Løsninger

Tilstede fra FD var Fridthjof Søgaard (direktør for avdelingen) og to av hans underdirektører, Morten Rognmo og Asle Soldal.

De fikk høre at de må kontakte masterstudenter såpass tidlig at studentene får jobbtilbud før vårsemesteret (det er da de beste businesstudentene får sitt første jobbtilbud). Masteroppgave og internships er gode måter å fange interesse på. Dessuten må FD begynne å delta på jobbmesser og henge opp jobbutlysninger på karrieresentrene.

Videre foreslo vi en rekrutteringsside etter modell fra Finansdepartementet. Denne hadde avdelingssjefen særlig sansen for. Ideen hadde blitt utviklet og skissert av Marita sin gruppe, med Fredrik, Anders og Martina.

Vi hadde også en skisse til reklamefilm (med svært livlige lyder) som fokuserer på det businesstudenter er interessert i, nemlig interessante arbeidsoppgaver, store budsjetter og muligheter for personlig utvikling (kilde: BI og, NHH). De ga inntrykk av at de syntes den var morsom.

Evaluering

Presentasjonen gikk bra, og vi fikk god tilbakemelding. Vanligvis pleier jeg å være litt urolig i kroppen før presentasjoner, men denne gangen hadde jeg ikke det minste spor av nervøsitet. Dette med stålkontroll over nervene før fremføring har jeg øvd meg på ved hvert foredrag jeg har holdt de siste årene, og denne gangen nådde jeg målet.

Et vesentlig bidrag til suksessen var at ca. 20 stykker hadde jobbet med hver sin del av denne presentasjonen. Og vi som presenterte på vegne av klassen visste at hvis det kom spørsmål om spesifikke detaljer ved løsningene, så ville den ansvarlige gruppen kunne utdype. Dessuten hadde vi øvd på presentasjonen 3 ganger i forveien, og fått godkjenning fra Sabine.

Interessant PhD-seminar

Vi deltar på PhD-seminarene som Sabine leder, og i dag hadde hun forberedt et helt nytt opplegg for oss. Vi skulle gå gjennom hvordan man setter opp sitt eget forskningsprosjekt. Veldig interessant, i hvert fall for de av oss som har en anelse om hva vi skal skrive masteroppgaven i, eller kan skape en fantasiverden hvor de har denne anelsen.

Øvelsen var enkel i utforming, men utfordrende i innhold. Jeg tviler på at ting alltid skal gjøres i denne rekkefølgen, men rekkefølgen var ikke så verst for en slik øvelse.

 1. Bestem hvilket forskningsområde du vil skrive i
 2. Skriv forskningsspørsmålet (research question)
 3. Anslå antallet forsøkspersoner (denne var tøff!)
 4. På hvilke(n) måte(r) vil du samle inn data?
 5. Hvordan vil du analysere dataene? (beskrive hvordan ting er eller gå videre og si noe om hvorfor det er sånn? I forskning så er dette et viktig skille)
 6. Hvor lang tid kommer du til å bruke? (vanskelig å vite, men man må sette av en tid til alt arbeidet)
 7. Hva slags resultater forventer du? (denne var gøy)
 8. Hindringer for intern og ekstern validitet

Jeg hadde det veldig gøy i denne øvelsen, bl.a. fordi den var utfordrende og fordi jeg fikk leke litt med masteroppgaven.

Et av de tingene som gikk opp for meg er at vi det siste semesteret har brukt så mye tid på kvantitativ forskning at jeg strevde med å finne på kvalitative innsamlingsmåter. Observasjon og intervju er ting som mange kjenner igjen som typisk kvalitative forskningsmetoder, men nå er vi i ArbOrg blitt ganske vant til å samle inn kvalitativt for så å kvantifisere det.

Min idé for denne gang:

Hypotese 1: Inntak av kaffe er positivt korrelert med antall feilhandlinger
Hypotese 2: Inntak av kaffe er positivt korrelert med alvoret av feilhandlinger

Etter litt diskusjon med sidemannen, kom jeg frem til at det må være et omvendt U-forhold mellom prestasjon og kaffeinntak.

Forskjellen mellom kvalitativ og kvantitativ er, grovt sett, som følger:

Kvantitativ = Beskrive med tall
Kvalitativ = Beskrive med ord

Presentasjon for Forsvarsdepartementet

I dag ble det bestemt at Marita og jeg skal presentere resultatet av klassens rekrutteringscase for Avdeling for økonomi og styring i Forsvarsdepartementet 9. mars. Jeg syns alltid det er stas å holde foredrag, så dette blir spennende.

Avdeling for økonomi og styring

Case: Forsvarsdepartementet

Semesteret startet med et besøk til Forsvarsdepartementet (FD). Fridthjof Søgaard, ekspedisjonssjef for Avdeling for økonomi og styring har snakket sammen med vår professor, Sabine Raeder om å lage et case til oss.

Oppdraget er å finne ut hvordan FD kan rekruttere flere personer med master i business og management.

Klassen skal møtes  i morgen for å legge en slagplan for hele perioden. Blir spennende å se hvilke oppgaver vi får. Det er allerede snakk om intervjuer av de ansatte.

De har bedt om både seriøse og ukonvensjonelle løsninger. Det finnes en kjapp måte å løse problemet på, nemlig å ansette hele arb-org-klassen. Da får de akkurat den kompetansen de vil ha (men det får de da også nå, gratis, i et halvt år fremover).

Litt off-topic: Flere av oss ble begeistret over de kule Star Trek-dørene (dusj-kabinett) som åpnes med en RFID-brikke og pinkode. Dessverre, ble vi tatt inn en kjedelig og normal sidedør :P