Tag Archives: statistikk

Analyseutfordringer

Til analysen av datamaterialet vårt skal både Georg og jeg bruke chi-kvadrat, one-way ANOVA, general linear model (repeated measures) og t-tester. Vi vet at vi skal bruke det (for det er det vi er blitt fortalt), men vi vet ikke helt hvilke hypoteser som skal besvares med hvilke analysemetoder. Ennå.

Ett problem som jeg nå regner som løst er t-tester. En t-test brukes til å sammenligne gjennomsnittskåren til to grupper med data. Problemet var at det fins 3 former for t-tester (om ikke flere): one-sample t-test, paired-samples t-test og unpaired/independent samples t-test. Hvilken skal vi velge?

Denne siden gir en grei måte å velge på:

1. Vil du sammenligne gjennomsnittet til dine data oppmot et selvvalgt tall eller en slags standard? I så fall velger du one-sample t-test, fordi du har EN gruppe som du sammenligner med noe normativt. F.eks.: Er gjennomsnittet av månedlig sjokoladespising høyere enn en anbefalt “dose” på 3 sjokoladeplater?

2. Vil du sammenligne to forskjellige gjennomsnitt fra samme gruppe eller fra to grupper som ligner veldig på hverandre? Bruk paired-samples t-test. Det som skjer da er at du da kan anta at de to gruppene er så like som mulig – en nødvendig antakelse ved f.eks. eksperiment.

3. Ved alle andre tilfeller, bruker du unpaired-samples t-test. F.eks. hvis de to gjennomsnittene du måler kommer fra grupper som er forskjellige.

Advertisements

Når apekatter lærer bort statistikk

Hvis du synes statistikk er kjedelig, så ta en titt på følgende. Det er utdrag fra en artikkel som diskuterer sjansen for at apekatter skal skrive et verk av Shakespeare ved en tilfeldighet. Her er et utdrag (med mine uthevelser):

In 2003, lecturers and students from the University of Plymouth MediaLab Arts course used a £2,000 grant from the Arts Council to study the literary output of real monkeys. They left a computer keyboard in the enclosure of six Celebes Crested Macaques in Paignton Zoo in Devon in England for a month, with a radio link to broadcast the results on a website. One researcher, Mike Phillips, defended the expenditure as being cheaper than reality TV and still “very stimulating and fascinating viewing”.

Not only did the monkeys produce nothing but five pages consisting largely of the letter S, the lead male began by bashing the keyboard with a stone, and the monkeys continued by urinating and defecating on it. Phillips said that the artist-funded project was primarily performance art, and they had learned “an awful lot” from it. He concluded that monkeys “are not random generators. They’re more complex than that. … They were quite interested in the screen, and they saw that when they typed a letter, something happened. There was a level of intention there.”

 Artikkelen kan leses i sin helhet på denne Wikipedia-siden.