Tag Archives: team

McGregors teamliste fra 1960: Effektive arbeidsgrupper

Dette innlegget er tilegnet de av oss som fikk dårlig samvittighet fordi vi ikke kunne McGregors effektive arbeidsgruppe-karakteristikker på rams :)

Til dem som ikke husker, så har McG’s liste fra 1960 stått nærmest uberørt (ifølge Roald) fordi ingen har kommet på noen bedre beskrivelse av team som ikke inneholder elementer fra McG-listen.

1. Uformell og avslappet atmosfære
2. Mye diskusjon, aktiv deltakelse
3. Gruppen har vært med og formet målene, og forstår og aksepterer dem
4. Gruppemedlemmene lytter til hverandre istedenfor å hoppe mellom tema hver gang en ny person tar ordet.
5. Det er plass for å uttrykke uenighet, og medlemmene bruker dette til gruppens beste
6. Gruppen tar konsensusavgjørelser fremfor avstemning.
7. Kritikken forekommer ofte, og er ærlig og konstruktiv
8. Medlemmene er åpne om egne følelser og tanker om hvordan gruppen samarbeider
9. Tydeliggjorte oppgaver
10. Formannen dominerer ikke. I stedet går lederrollen på rundgang mellom dem som har relevante kunnskaper e.l. fordeler.
11. Gruppen er bevisst sin arbeidsflyt, og tar grep for å jobbe mer effektivt

Jeg har hentet dette fra Furnham (2006) side 494-495. For meg virker det som om flere av McGregors karakteristikker går over i hverandre, så jeg har prøvd å gruppere de mest like med hverandre (se illustrasjon nederst). Tar gjerne forslag om hvor tieren skal plasseres.

McGregor gruppering

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements