Tag Archives: teknikker

Tre enkle måter å forbedre en tale på

Oppdaget gjennom Pauline en interessant post om presentasjonsteknikk i Harvard Business Reviews blogg. Forfatteren Nick Morgan forteller om sin frustrasjon over hvor lite arbeid noen sjefer legger i presentasjoner, og tilbyr tre råd som han mener er enkle å gjennomføre for å heve kvaliteten til et foredrag.

Den første handler om bevegelse. Jo nærmere vi står en person, dess større oppmerksomhet får vi. På grunnlag av dette, foreslår han at man beveger seg mot publikum hvis man vil understreke et poeng, og beveger seg tilbake hvis man vil markere slutten på et segment.

Det andre rådet er å måle temperaturen til publikum ved å lytte. Mot slutten av en presentasjon vil folk flest ikke huske alle spørsmålene de kom på underveis. Derfor, mener Morgan at man bør stoppe opp ca. hvert 10. minutt og la salen stille spørsmål eller kommentere fra sin egen erfaring. Og når man sier noe slikt som “Er det noen spørsmål?” bør man vente helt til man får en respons fra publikum. Et sekund kan føles som en evighet, men man må vente. Jeg tror dette med å åpne for spørsmål så ofte vil være meget tidkrevende. Spesielt hvis man er så uheldig å ha en tilhører i salen som elsker å legge ut om ting som har marginal interesse for resten av de tilstedeværende. Og ideelt bør man jo legge frem presentasjonen på en slik måte at folk forstår det en sier (Jeg mener ikke at man ikke skal skape nysgjerrighet – folk må bare ikke sitte igjen som et passivt spørsmålstegn).

Jeg liker det siste rådet best. Før foredraget, eller møtet, så skal man lade opp med å fokusere på sine følelser. Jeg er veldig skeptisk til følelser, men Morgan har et mål med dette. De kommer godt med i å skape engasjement. Henning Bang er flink til dette. I retorikken kalles dette pathos (ethos, logos, pathos). Og noe av cluet med karisma er at følelser er smittsomme.

Se den originale bloggposten her.

Advertisements

3 teknikker for å lage bedre titler

Min yndlingsbygning i Asker er Kulturhuset hvor biblioteket ligger. Fredag, var jeg innom og fant en bok om markedsføring som jeg har hatt lyst til å lese i siden i sommer. Bladde litt, og fant et veldig interessant underkapittel.

Disse triksene kommer jeg nok til å benytte meg litt av i fremtiden, selv om jeg også har noen andre på lager.

Eksemplene er egne, men poengene er hentet fra boken (som jeg ikke lærte navnet på).

Slik lager du bedre titler:

  • Begynn med “Slik”. “Slik tjener du penger mens du venter i rushtrafikken”
  • Ha et tall. “Ti måter å fikse gratis internett på hytta”
  • Ha ordet “disse” eller “denne”. “Kjenner du igjen DENNE mannen?”

Felles for alle er at de skaper nysgjerrighet. De lover noe interessant, men avslører ikke helt hva. Det første eksemplet appellerer til egoet og havelysten vår. Den andre appellerer til min kreativitet. Den tredje er en form for nysgjerrighet jeg har til uviktige ting (de kan jo også være interessante).

Debrief

Fra intervjukurset med Roald Bjørklund, dag 3.

Dette er relevant for organisasjonspsykologi fordi det skjer ulykker på arbeidsplasser. Begrunnelsen er at det ikke alltid er noen god idé å ta inn utenforstående. Jeg synes dette er en svak begrunnelse. Men den intervjuformen vi lærer i dette kurset kan lett tilpasses debrief, og det er jeg fornøyd med.

3F-modellen innenfor psykologisk debrief vektlegger at man snakker om fakta, følelser og fremtiden. Fakta danner et objektivt referansepunkt. Det er viktig å få klarhet i hva som har skjedd. Følelser kan endre virkelighetsoppfatningen (som regel til det verre), med mindre man på forhånd har en god forankring i fakta. Derfor skal man snakke om følelser etter at man har snakket om fakta. Likevel skal man forutsette at alle følelser er normale følelser på unormale hendelser. Til sist snakker man om vedkommendes utsikter for fremtiden. Det skal underbygge mestringen ved å rette fokus på det viktigste.

Spilleregel: Snakk aldri om andres følelser, kun om egen opplevelse. Å snakke om andre blir i beste fall spekulasjon (unntak for fakta). Jeg regner med at dette er fordi fokus hjelper mestringen.

Møteteknikk

I påsken 2011 kommer det til å arrangeres en større nordisk ungdomskonferanse, og jeg har sagt meg villig til å organisere den. I prosessen med å forberede meg faglig, kom jeg over en liten bok, som jeg leste ferdig i går. Den tar for seg ulike sider ved det å holde et møte. Her er et sammendrag: Continue reading